Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie
Dziś jest 31.03.2015r. Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej.
Strona główna
SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 26.01.2015 r.
Dodano 2015-01-29 09:15:00

Mikołów, dnia 26.01.2015 r.

SPRAWOZDANIE ZE ZBIORKI PUBLICZNEJ


W trakcie zbiórki publicznej odbywającej się na podstawie decyzji Burmistrza
Miasta Mikołowa - BOO1 .53II.|.5.20I3 z dnia 9 paździemika 2013 roku, polegającej na
sprzedaży prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie do 31grudnia2014 roku, zebrano kwotę
937,03 (słownie: dziewięćsettrzydzieścisiedemzłotych 03/100). KP 258lK-zuI2l20I4 na
podstawie protokołu komisyjnego otwarcia puszek z zebranymi funduszami.
Kwotę powyższą przeznaczono w całości na zakup materiałów wykorzystywanych przez
podopiecznych w trakcie zajęć w pracowniachWTZ Mikołów.
Zakupiono:
- F. nr FYl15l4 - 384,64 materiały do pracowni ceramicznej i plastycznej (materiały do
decoupage: pędzle, werniks, kontur do szkła, papierowe pudełka),
- F. nr 42lI5 kwota - 499,00 maszynę do szycia do pracowni tkaniny, na której podopieczni
szyją swoje prace ( torby, rękawice kuchenne, pluszami),
- F. nr FY l1516 - 53 ,39 materiały do pracowni ceramicznej i plastycznej - serwetki papierowe do
decoupage, bibuła, ołówki rożnej twardości, pastele).

Z poważaniem,
Przewodniczący Zarządu Koła
Lech MarschallCzytaj więcej...
23.01.2015 Koncert Charytatywny
Dodano 2015-01-26 12:30:00

 

W dniu 23 stycznia został zorganizowany Koncert Charytatywnyoraz 24 stycznia odbył się II Bieg Charytatywnyna rzecz Podopiecznych Powstającego Centrum Rehabilitacji w Wyrach zorganizowanyprzezGimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie

W imieniu podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - koło w Mikołowie

pragniemy z całego serca

podziękować

Dyrekcji,

Gronu Pedagogicznemu

oraz

uczniom

Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śl. w Mikołowie

za okazane nam serce  i życzliwość.

Cieszymy się, że są jeszcze w naszym powiecie ludzie, którym nie jest obojętny los dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Państwa pomoc przyczyni się do stworzenia nowych warunków do dalszego rozwoju naszych podopiecznych.Czytaj więcej...
23.01. 2015 r.
Dodano 2015-01-13 08:49:00

 

Informujemy, ze 23 stycznia 2015 w Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śl. w Mikołowie o godzinie 17:30 odbędzie się XV Noworoczny Koncert Charytatywny, organizowany przez w/w szkołę na rzecz budowy naszego Centrum Rehabilitacji.

Koncertowi towarzyszyć będzie Bieg charytatywny w dniu 24 stycznia 2015r. o godzinie 12:00 więcej informacji na stronie gimnazjum.Czytaj więcej...
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła w Mikołowie
Dodano 2014-12-15 08:16:08

 

Przewodniczący Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

działając zgodnie z art. 26 § 1 pkt. 1 Statutu wykonując

Uchwałę 34 z dnia 08.12.2014 r. uprzejmie

informuje, że dnia 30 grudnia 2014 roku odbędzie się

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła w Mikołowie.

 

Rozpoczęcie obrad w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ulicy Plac Salwatorianów 4 o godzinie 12:00.

W przypadku, gdyby obecność Członków była mniejsza niż połowa, wyznaczam drugi termin w tym samym

dniu 30.I2.2OI4 r. o godzinie 12: 30.

Projekt Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia.

Wszystkich Członków Koła serdecznie zapraszam.

 Czytaj więcej...
Koncert 05.11.2014r.
Dodano 2014-11-06 13:01:00

 

W imieniu podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  koło w Mikołowie pragniemy z całego serca podziękować

KLUBOWI ROTARY

za pomoc oraz zorganizowanie koncertu charytatywnego, który odbył się 05.11.2014r. w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie na rzecz budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach

Pragniemy również serdecznie podziękować zaokazane nam serce, życzliwość  i przekazane dotacje władzom gmin

Mikołów    

Łaziska                                            Orzesze                                         

Ornontowice

 


         Cieszymy się, że są jeszcze w naszym powiecie ludzie,którym nie jest obojętny los osób niepełnosprawnych.

Państwa pomoc przyczyni się do stworzenia nowych, lepszych  warunków do dalszej działalności na rzecz rozwoju naszych podopiecznych.

 

 

 

 

 

 Czytaj więcej...
Darmowy Program PIT
Darmowy Program PIT
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie

Pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-31-52

Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Mikołowie


pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-09-96

Ośrodek Wczesnej
Interwencji w Mikołowie


oś. Słowackiego 21c
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-22-64

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
w Wyrach


ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry
tel. (32) 218-70-01

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Mikołowie
2015 © PSOUU Koło w Mikołowie